Stafettsnack inför eventuell elitstafett.

Vi kör ett Teams-möte måndag 12/4 klockan 20:00. Tanken är att hålla igång snacket runt eventuella stafetter som kan dyka upp. Om stafetten ställs in så ses vi ändå för att hålla igång snacket.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJhM2I5ZjMtN2ZiNC00M2MxLTgzMTItNjVhODM2ZDgwZDky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22101ef3fa-63b6-4632-83ff-0d29cd06bc16%22%2c%22Oid%22%3a%221243c8c8-83b2-44b7-b6b6-a70a5cfec094%22%7d

Mvh UK-Herr

Lämna ett svar