Bank & Post

Fakturaadress
IFK Göteborg Orientering
c/o Henrik Erdalen
Långefjällsgatan 1A
416 78 Göteborg
henrik.erdalen@erdalen.se

Rutin för utlägg
1. Fyll i mallen Redovisning av Utlägg
2. Ta foto eller scanna in pdf på ifylld mall samt tillhörande kvitton
3. Skicka foton/pdf till kassören: henrik.erdalen@erdalen.se
4. Lägg orginalverifikat i kassörens fack på kontoret i klubblokalen.

Bank
BankGiro 5232-0769
BankKonto 5019-10 177 95 (SEB)
Bic-kod: ESSESESS
Iban-nummer: SE4150000000050191017795
Org.nr: 802512-1230
Swish 1231232784

Postadress
IFK Göteborg Orientering
Brudaremossen 20
417 29 Göteborg