Joshua Dudley klubbens nya ordförande

Årsmötet 2021 genomfördes digitalt på måndag den 29 januari med 34 klubbmedlemmar som deltog i mötet.

Trots ett märkligt verksamhetsår 2020 har anpassade aktiviteter bedrivits tack vare aktiva kommittéer och engagerade klubbmedlemmar och mötesordförande Frida Bakkman presenterade följande pristagare för föregående verksamhetsårets stora insatser och prestationer:

Årets 2020 inteckning i Harald Lauris Vandringspris delas till Kjell Ehrencrona som redan länge har tagit ett stort ansvar i klubbens verksamhet, är en stor initiativtagare och har fått med flera nya aktiva medlemmar till klubben framför allt via engagemanget för Skogsnjutargruppen.

Stipendier ur Artos minnesfond delas till SM-medaljörer: Malin Agervig Kristiansson för SM-guld i sprint, Sara Hagström för SM-silver i långdistans samt Victoria Hæstad Bjørnstad, Max Peter Bejmer, Håvard Sandstad Eidsmo och Sara Hagström för SM-silver i sprintstafett.

Klubben fick tacka Frida Bakkman för ordförandeskap under de senaste två åren och Joshua Dudley valdes till klubbens nya ordförande fram tills nästa årsmöte. Övriga ledamöten som valdes till styrelsen för verksamhetsåret 2021 är Henrik Erdalen (kassör), Magnus Falkenström, Victoria Hæstad Bjørnstad, Pär Hansson, Jonna Forsell och Fredrik Persson.

Information om ansvarsfördelning inom klubben och representanter i olika kommittéer som valdes i årsmötet kan du läsa mer om på hemsidan: https://ifkgoteborgorientering.se/styrelse-kommitteer/

Vår förhoppning är att vi kan återgå till normala verksamheter så småningom under detta år och får känna av klubbens härliga gemenskap med hela bredden samt även kunna samlas i våra lokaler för att uppmärksamma de ovannämnda pristagare gemensamt.

Lämna ett svar