Styrelse, kommittéer och funktionärer

Styrelse
OrdförandeLars Johansson
KassörSandra Persson ifkfakturering@gmail.com
(privat: utbysandra@gmail.com )
LedamotKarin Elofsson
LedamotJosephine Regnell
LedamotMiri Thrane Ødum
KassörsupportLinus Agervig Kristiansson
KassörsupportJohanna Källvik Leufvén
 • Externa kontakter
 • Interna kontakter; kommunikation och återkoppling med kommitteer och nyckelpersoner.
 • Kassörs löpande arbete
 • Budgetarbete och ekonomi
 • Bidragsansökan
 • Klubblokaler (uthyrning, renovering)
 • Sponsring
 • Uppmärksammar prestationer på tisdagar (med ceremonimästare)
Elitkommitté
Jonas Pilblad
Fredrik Löwegren
Tobias Noborn
Vetle Ruud Bråten
Malin Agervig Kristiansson
Johan Högstrand
 • Driver elitprojekt (VM, 10-Mila, Jukola) med samlingar och läger.
 • Coachning 
 • Elitavtal och stödfunktioner för löpare. (träningsbidrag, kläder mm.)
 • Rekrytering av nya löpare.
 • Planering av elitverksamhetens ekonomi.
 • Kommunikation med UK och laguttagning.
 • Grupputveckling, juniorer och seniorer.
 • Analysarbete (elitkommitté ansvarig för projekt, träningskommitté för vardagsträning)
Uttagningskommitté (UK)
Anders Hederskog
Andreas Höye
Jenny Johansson
Frida Bakkman
Träningskommitté
Håvard Sandstad Eidsmo
Elin Månsson
Sara Hagström
Miri Trane Ödum
 • Planerar daglig träning för elitgruppen efter löparnas önskemål och kommande säsongens viktiga tävlingar.
 • Arrangerar vardagsträningar (tisdag, onsdag, torsdag).
 • Teknikanalyser för träningar som inte ingå i projekt.
 • Rapportering för LOK-stödsansökan och dialog med styrelsen inför bidragsansökning 2 gånger /år
Ungdomskommitté
Johan Hördegårdh
Åsa Hellqvist
Jenny Johansson
Daniel Grahn
Stefan Roos
 • Planerar och arrangerar träning för barn- och ungdomsgruppen, dels i samarbete med andra lokalklubbar. 
 • Arrangerar resor för ungdomar, tex. Uppstartshelg/ klubbresa på våren, u-tiomila på sommaren, Borås sprint på hösten.
 • Ser till att det utbildas nya ledare, speciellt att utbilda ungdomar till nya ledare för att hålla dem med i klubben samt ledare för elitsatsande juniorer
 • Rapportering för LOK-stödsansökan och dialog med styrelsen inför bidragsansökning 2 gånger /år
Motionärskommitté
Joakim Kopka
Kjell Ehrencrona
Karin Elofsson
 • Planerar och arrangerar träningar för skogsnjutarna/motionärer från nybörjare till de som vill tävla.
 • Arrangerar nybörjarkursen 
 • Sätter stafett-mål och uppmuntrar till tävlande i motionärsgruppen. 
 • Arrangerar samlingar och resor, bla. njutarläger, mini-tjoget, stafetter och  Smålandskavlen.
 • SISU-kurser
Fastighetskommitté
Christer Westberg
Christer Carlsson (Charlie)
Jan Carlsson
Hans Carlsson
 • Bygg- och underhållsarbete kring klubblokalerna.
 • Arbete kring underhållsplan, budget och bidrag för lokalerna. 
 • Kontakt med försäkringsbolaget vid skadefall.
 • Skriva in vid uthyrning av lokaler.
Klubbkommitté
Karolina Källstrand
Johan Tykesson
Jenny Johansson
Vakant (Elit)
 • Binder samman alla grupper inom klubben. 
 • Ansvarig för KM-tävling, 25-manna-träning och Julgrisrace
 • Arrangerar 25-Manna-resan.
 • Bidrar till sammanhållning inom hela klubben på 10-Mila, Jukola och 25-manna.
 • Distriktsresa för hela klubben på våren, t ex. till SL.
 • Fixar grillavslutning på våren.
 • Lägger ut matlistan och städlistan för omklädningsrummen för tisdagar.
 • Ser till att Årsfesten arrangeras.
Arrangemangskommitté
Jonas Pilblad
Bjarne Bäcklund
Anders Hederskog
Fredrik Persson
KartansvarigHenrik Undeland
Rasmus Svantesson
Tobias Noborn
Øyvind Hjermstad
Kartkommitté
Henrik Undeland
Rasmus Svantesson
Tobias Noborn
Øyvind Hjermstad
NaturpassetJoakim Kopka
 • Arbete kring förberedelser och arrangemang av Skatås ryggar, Skatås sjöar och Skatås mörkaste.
 • Skaffar samarbetspartner till evenemangen
 • Administrativt arbete kring Skatås trippel, bla. svara mejl, reklamera och rekrytera löpare på sociala medier.
 • Arrangemanget av orienteringstävlingar, kommande år
 • Arrangerar Veteran- och Motions-orienteringar
 • Ser till att utbilda nya banläggare för att lätta nuvarande banläggarbrist i klubben
 • Söker tävlingar till kommande år, basen är att arrangera en tävling på Delsjöområdet/GKR-karta per år + sprint, ev vårserien & DM mm.
 • Arrangerar Naturpasset (under kartkommittén)

Övriga ansvarsområden utanför kommittéer:

KassörsupportJohanna Källvik Leufvén
Linus Agervig Kristiansson
KassörSandra Persson
LeveransfakturorVakant
Medlemsavgifter och medlemsregisterKjell Ehrencrona
Skolorientering och kartförsäljningHåvard Sandstad Eidsmo
Tobias Noborn
Förfrågningar från skolor går till skola@ifkgoteborgorientering.se
Utöver dessa, respektive kommitté över sitt verksamhetsområde.
Hemsida/kommunikation
Respektive kommitté ansvarar för kommunikation, uppdatering av hemsidan
och sociala medier kring sina verksamheter.
TeknikstödStefan Kinell
TeknikstödErik Engstrand
RedaktörJan Carlsson
Klubbkläder
Jenny Johansson (dä)
Åsa Hellqvist
CeremonimästareJan Carlsson
Valberedning
Sammankallande
Magnus Falkenström
Victoria Hæstad Björnstad
Jenny Johansson (dä)
Revisorer
Ida Hördegård
Marie-Louise Stjernlöf