Rikard Pentonen

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Rikard
Pentonen
Kypered 7
50490
Borås
0708243314

Hej!
Jag är en aktiv orienterare som tävlar relativt ofta, ibland i seniorklass och ibland i gubbklass. Varit del av UK (uttagningskommiten) och stöd till EK de senaste 6 åren där jag förutom UK-frågor också stöttat med coachfrågor av och till.