Kirsi Nurmi

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Kirsi
Nurmi
+358408484178

Hej, jag är en blåvit kamrat i dubbel bemärkelse, utgör en fjärdedel av träningskommittén och trivs bäst i träningskläder, helst uppe på en bergstopp.