Katarina Fränkel

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Katarina
Fränkel
Kustroddaregatan 12
41451
Göteborg
+46730478839

Är med i Skogsnjutarna samt Motionärskommittén.