Gustav Hindér

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
gustavhindergustav.hinder@gmail.com
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Gustav
Hindér
Smörvattnevägen 15
42457
Gunnilse
+46763446321

Tävlar för OK Tisaren.
Studerar master på Chalmers.