Björn Kristiansson

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Björn
Kristiansson
Albertsvägen 19
46158
Trollhättan
0733641115

Ny gammal H50 medlem.