Ungdomsträningar fram till jul

För de ungdomar som nu börjar komma något längre i sin orienteringsutveckling vill vi framhålla vikten av att träna kontinuerligt. Vi vet att många av våra ungdomar även utövar andra sporter, vilket vi tycker är bra.

Här ser ni planeringen för ungdomarna fram till jul.

För de ungdomar som nu börjar komma något längre i sin orienteringsutveckling vill vi framhålla vikten av att träna kontinuerligt. Vi vet att många av våra ungdomar även utövar andra sporter, vilket vi tycker är bra. För att höja träningsnivån och även för att kunna ha en flexibilitet i sitt tränande erbjuder vi därför utöver tisdagsträningarna även träning på torsdagar och lördagar för ungdomar från ca 12-13 års ålder som klarar orange svårighetsgrad. Det är bra om man har möjlighet att vara med på alla träningarna, men detta gör också att man kan träna orientering under veckan även om man inte kan just på tisdagen. Tisdagsträningarna fram till jul kommer att vara löpinriktade oftast med olika typer av intervaller så att alla har möjlighet att vara med.

Torsdagarna och lördagarna arrangeras i samarbete med andra klubbar i Göteborg. För att de som arrangerar ska veta hur många som kommer så ska man anmäla sitt deltagande på dessa träningar i eventor.

https://eventor.orientering.se/

Torsdagarnas träning” är fram till jul Närnattcup eller Landehofs nattcup. Dessa träningstävlingar hittar ni om ni går in i tävlingskalendern och under fliken arrangemangstyp väljer närtävlingar. OBS! Inget arrangemang 16 november pga EU-toppmötet.

Lördagarnas teknikträningar hittar ni om ni i tävlingskalendern under arrangemanstyp istället väljer klubbtävlingar. Då ser ni att det på lördagar finns teknikträning ungdom Gbg-öst. OBS! På dessa träningar kommer det att finnas ledare som har möjlighet att följa upp några ungdomar varje gång i skogen, vilket är mycket utvecklande.

För att kunna anmäla sig till arrangemang i eventor behöver man inloggningsuppgifter. För att få detta måste man fylla i det formulär som är länkat vid punkt 4 på nedanstående sida.

http://www.old.ifkgbgol.nu/sites.php?sites_id=27

Denna registrering krävs också för att klubben ska kunna söka aktivitetsstöd för de som tränar.”

 


Nyheten publicerad på gamla websiten

Ad Ministrator
Admin a.k.a. Glenn, har postat många artiklar på hemsidan. Mest är det för att han migrerade dem från gamla webbsidan och då automatiskt fick cred för att skrivit dem...

Lämna ett svar