Victoria Hæstad

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Victoria
Hæstad
Skogshyddegatan 33
0793364540

Hej!
Jag är en glad kamrat som løper i eliteklassen og bor i Gøteborg, samt speibger for ifk Gøteborg i alle ikke-norske tävlinger. Født i 1999 og blir senior i 2020.