Christer Westberg

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Christer
Westberg
Kvillegatan 19
41708
Göteborg
0702503070

Är en mycket aktiv i allt som har med klubb arbete att göra.